Publiek of privaat?

U kunt als werkgever kiezen om de kosten en verplichtingen van WGA-uitkeringen voor eigen rekening te nemen (en deze privaat te verzekeren) of om deze publiek te verzekeren via UWV.

Uw keuze kan grote financiële gevolgen hebben. Indien u nog geen eigenrisicodrager voor de WGA bent, dan heeft u tot uiterlijk 1 oktober 2016 de tijd om uw keuze door te geven aan de Belastingdienst. 

Lees verder

Uw oplossing

Mogelijk vraagt u zich af hoe u tot de beste oplossing komt. 

Is een publieke verzekering de beste optie voor uw organisatie of eigenrisicodragerschap? Bij welke verzekeraar kunt u terecht als u uw eigen risico wilt dragen? Hoe kunt u voldoen aan de verplichtingen in het kader van eigenrisicodragerschap voor de WGA?

Lees verder

De WGA

WGA-uitkeringen worden op uw organisatie verhaald middels de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

U vindt hier uitleg over de WGA en een toelichting op komende wetswijzigingen. 

Lees verder

Over Human Capital Scan

"Specialisten in de Sociale Zekerheid"

Loonkosten van werkgevers worden in belangrijke mate bepaald door Nederlandse fiscale- en sociale zekerheidswetgeving. Deze wetgeving kenmerkt zich als een lappendeken van regels, rechten en plichten die in de loop der jaren zeer complex en ondoorzichtig is geworden.

Human Capital Scan adviseert werkgevers in dit doolhof.

Wij dragen bij aan het rendement op uw arbeidskapitaal door een juist gebruik van sociale en fiscale wet- en regelgeving. Middels ondermeer het verlagen van premies, het gebruik van subsidies en het beoordelen van de diverse looncomponenten, hebben wij voor ruim 2800 werkgevers in totaal 80 miljoen euro bespaard.

Toegevoegde waarde leveren aan werkgevers is onze focus. Veel ondernemingen hebben ons al gevonden. We informeren u graag over de mogelijkheden!

Onze missie:
dezelfde arbeid

dezelfde mensen

minder kosten